KISFALUDY PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

 

Kisfaludy program

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció– magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése
Pályázat azonosítója: TFC-M-1.1.2-2020-00051

A pályázat alapvető célja: A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása. Annak érdekében, hogy a magyarországi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a szükséges, fenntartható és minőségi szálláshelykínálat biztosítása. A szolgáltatás minősége és kínálata szálláshely kategóriánként változhat és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken a minőségi szolgáltatási szint emelését.

Részletes célok:

szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése;
szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.
A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek: megoldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket;
képesek legyenek folyamatos működés biztosítására, ezáltal helyi adók és egyéb közterhek teljesítésére.

MILLA  APARTMAN
2000 Szentendre, Tiszteletes utca 8.
Projekt azonosító száma : TFC-M-1.1.2-2020-00051
Támogatás összege: 2 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek  felújítására irányuló tevékenységek. Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. Kültéri beruházások.

A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósult meg.